Om de Spamassassin in te stellen drukt u op Spamassassin Setup.

U kunt nu een aantal keuzes maken, hieronder worden ze per stuk behandeld:

Hier kunt u aangeven waar de spam moet blijven.

- Inbox (de spam komt in uw inbox binnen)

- Redirect (de spam komt in uw spam map binnen.)(imap account)

- Send (de spam komt in de gebruikers spam map binnen.)

- Delete (de spam wordt verwijderd.)