Om een forwarder aan te maken drukt u op Forwarders.

U krijgt nu onderstaand beeld te zien:

Druk op Create new E-Mail Forwarder om een forwarder aan te maken.

U krijgt onderstaand beeld te zien:

Vul bij Forwarder name de gewenste forwarder naam in.

Vul bij Destination Email het gewenste email adres in waar de forwarder naar doorgezet moet worden. U kunt meerdere email adressen invullen door ze te scheiden met een komma.

Druk daarna op Create.