U ziet nu onderstaand beeld:

Druk nu op 

U krijgt nu onderstaand beeld te zien:

Druk op Media Player.

U krijgt nu onderstaand beeld te zien:

Hier kunt u controleren of uw stream werkt door op  te drukken.