U ziet nu een vergelijkbaar beeld:

Onder de VU Meter kunt u limiter aanvinken, dit zorgt ervoor dat uw audio niet kan clippen.

Bij Live Recording kiest u de audiobron die u wilt uitzenden. Met de slider kunt u het volume instellen.

Vink Autoconnect en Start in Tray aan.

Druk daarna op Add Encoder, er verschijnt een regel in het veld eronder.

Klik met de rechter muisknop op deze regel en kies Configure.